Migrantsko delo: Izpodbijanje integracije, obeti za državljanstvo

Raziskovalci s področja študij migracij, državljanstva in spola so na znanstvenem sestanku razpravljali o aktualnih migracijskih in integracijskih politikah, ki so jih evalvirali z gledišča možnosti za udejanjanje »socialnega državljanstva«. Z upoštevanjem demografskih trendov, podatkov o (ne)zaposlenosti migrantov, na podlagi analize politik ter z osvetlitvijo migrantskih zgodb, pridobljenih s terenskim delom, je sestanek namenjen kritični evalvaciji aktualne evropske migracijske politike. Znanstveni sestanek je ponudil priložnost za primerjavo razlik med posameznimi državami in izmenjavo raziskovalnih izkušenj, zlasti s poudarkom na izkušnjah iz Srednje in Vzhodne Evrope (npr. Slovenija, Madžarska, Bolgarija), z upoštevanjem izkušenj iz držav z dolgo tradicijo migracijskih procesov in integracijske politike (npr. Velika Britanija, Nemčija, Francija), kot tudi tistih držav, kjer imajo migracijski procesi izrazito regionalno komponento (npr. Finska, Ciper). Eden od ciljev znanstvenega sestanka je razpravljati o podobnostih in razlikah v migracijskih poteh, kot tudi migracijskih in integracijskih politikah v državah z različnimi historičnimi, družbenimi in socialnimi poteki.

Vodja projekta: Mojca Pajnik
Sodelavke na projektu: Floya Anthias, Mojca Frelih, Jasna Babić in Sabina TurkPartnerji:

City University, London

Financerji:

  • East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society Fundacija)
  • Slovenska raziskovalna agencija