Stamina – Dejavniki nenasilnega vedenja pri mladostnikih, ki imajo izkušnje z nasiljem

Projekt STAMINA, ki poteka v Avstriji, Nemčiji, Španiji in Sloveniji raziskuje vrstniško nasilje. Namen raziskave je identificirati dejavnike, ki spodbujajo/omogočajo razvoj nenasilnega vedenja pri mladostnikih, ki se sicer soočajo z nasiljem bodisi v družini bodisi v širšem okolju. V prvem delu raziskave bomo uporabili kvantitativno metodologijo z aplikacijo strukturiranega vprašalnika v dveh osmih razredih 20-ih šol v vsaki sodelujoči državi. Na podlagi analize kvantitativnega vprašalnika bomo oblikovali vzorec 40-ih učencev in učenk za poglobljene pol strukturirane intervjuje. Na podlagi identifikacije dejavnikov, ki spodbujajo nenasilno vedenje pri mladostnikih, bomo izoblikovali priporočila za njihovo sistemsko umestitev in razvoj v šolskem in izven šolskem polju.

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavki na projektu: Ana Fratnik in Živa Humer.Partnerji:

University of Osnabrueck, Germany (coordinator) Dissens e.V., Germany Männerberatung Graz, Austria Universitat de Girona, Spain SOKO Institute, Berlin

Financerji:

EU Daphne program, OSI