MIPEX – Indeks politike vključevanja migrantov

Indeks politike vključevanja migrantov (Migrant Integration Policy Index – MIPEX) je edinstveno orodje, ki meri politike za vključevanje migrantk in migrantov v države na petih celinah. Pokriva vse države članice EU (vključno z Združenim kraljestvom), in druge evropske države (Albanija, Islandija, Severna Makedonija, Moldavija, Norveška, Srbija, Švica, Rusija, Turčija in Ukrajina), azijske države (Kitajska, Indija, Indonezija, Izrael, Japonska in Južna Koreja), države Severne Amerike (Kanada, Mehika in ZDA), države Južne Amerike (Argentina, Brazilija, Čile) ter Avstralijo in Novo Zelandijo v Oceaniji. MIPEX indeks je uporabno orodje za oceno in primerjavo dejavnosti vlad za spodbujanje vključevanja migrantk in migrantov v vseh analiziranih državah. Projekt obvešča in vključuje ključne akterje o tem, kako uporabiti kazalnike za izboljšanje upravljanja integracije in učinkovitosti politik.

MIPEX kazalniki integracijskih politik so bili razviti z namenom ustvarjanja bogate, večdimenzionalne slike o možnostih migrantk in migrantov za sodelovanje v družbi na osmih različnih področjih: 

  1. trg dela, 
  2. izobraževanje, 
  3. združitev družine, 
  4. politična participacija, 
  5. stalno prebivanje, 
  6. dostop do državljanstva, 
  7. nediskriminacija in 
  8. zdravje.  

V peti izdaji (MIPEX 2020) smo ustvarili osrednji nabor kazalnikov, ki so bili posodobljeni za obdobje 2014–2019. MIPEX 2020 zajema obdobje 2007–2019.

Spletna stran  | Rezultati za Slovenijo | InfografikaPartnerji:

  • CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) – koordinacija raziskovalnih aktivnosti
  • MPG (Migration Policy Group) – projektna koordinacija

Financerji:

Evropska komisija.