dr. Maja Ladić

raziskovalka

Da bi dosegli enakomernejšo in bolj pravično porazdelitev dobrin, kapitala ali hrane, niso dovolj razvojne politike in strategije. Potrebno je na globalni ravni zagotoviti skladnost politik na vseh področjih, ki kakorkoli vplivajo na razvojno področje oz. na razvoj »držav v razvoju«.
– Maja Ladić o razvojnih politikahMaja Ladić je od leta 2011 redno zaposlena na Mirovnem inštitutu, kjer vodi različne raziskovalne in akcijske projekte s področij človekovih pravic, migracij, azila, enakosti spolov, globalnega učenja in razvojnega sodelovanja. Najdlje se ukvarja s slednjimi. Leta 2009 je še kot študentka prostovoljka potovala v Ruando, kjer je za Mirovni inštitut izvedla analizo potreb žensk v lokalnem okolju Nyamirambo v Kigaliju. Na podlagi te analize so bili načrtovani nadaljnji projekti, pri katerih je sprva bila sodelavka, nato pa je postala vodja. Večina projektov v Ruandi, ki so se osredotočali na opolnomočenje in izobraževanje žensk, je potekala v okviru slovenskega razvojnega sodelovanja. V Ruando je v desetih letih v obdobju 2009–2019 potovala devet krat in tam preživela skupno sedem mesecev. Ravno delo na omenjenih projektih, kontinuirano vračanje v isto okolje in dobra socialna mreža so prispevali k odločitvi za doktorski študij in ji omogočili izvedbo terenske raziskave. Je avtorica izvirnega znanstvenega članka: Listening to the subaltern in Rwanda: bottom-up gender perspectives on development concepts, in soavtorica več preglednih znanstvenih ter strokovnih člankov predvsem na teme, ki jih obravnava v doktorski disertaciji in teme povezane z migracijami, begunci in človekovimi pravicami. V zadnjih petih letih se je udeležila več znanstvenih konferenc (v Nemčiji, na Švedskem, v Ruandi in Sloveniji), na katerih je predstavljala delne ugotovitve svoje raziskave v Ruandi. Prav tako pa je v zadnjih desetih letih organizirala več javnih dogodkov, predavanj ali delavnic na šolah in fakultetah o migracijah, azilu, beguncih, človekovih pravicah, enakosti spolov in razvojnem sodelovanju v povezavi z Ruando. Konec maja 2020 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Vključenost dimenzije spola v razvojne strategije držav v razvoju: primer Ruande.

SICRIS

Bibliografija

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija