Maja Ladić

asistentka, raziskovalka

Da bi dosegli enakomernejšo in bolj pravično porazdelitev dobrin, kapitala ali hrane, niso dovolj razvojne politike in strategije. Potrebno je na globalni ravni zagotoviti skladnost politik na vseh področjih, ki kakorkoli vplivajo na razvojno področje oz. na razvoj »držav v razvoju«.
– Maja Ladić o razvojnih politikahMaja Ladić je leta 2010 diplomirala na Fakulteti za družbene vede (politologija – mednarodni odnosi). Za diplomsko nalogo z naslovom Družbena vključenost/izključenost Romov s poudarkom na izobraževanju prekmurskih Romov je prejela Klinarjevo nagrado. Že v času študija so jo najbolj zanimala področja: človekove pravice, varstvo manjšin, etnična diskriminacija, etnični konflikti, družbena vključenost/izključenost, enakopravnost spolov, razvoj in razvojno sodelovanje. V tej smeri študij tudi nadaljuje in sicer kot doktorska študentka smeri razvojne študije na Fakulteti za družbene vede.

Na Mirovnem inštitutu od leta 2008 sodeluje pri različnih projektih predvsem s področja človekovih pravic, manjšin, migracij, spola, (ne)enakosti in razvoja ter razvojnega sodelovanja. Leta 2009 je kot prostovoljka potovala v Ruando, kjer je izvedla analizo potreb žensk iz lokalne skupnosti, na podlagi katere so se pripravljali novi projekti. Terensko delo in vzpostavljen stik z lokalno organizacijo in lokalnim prebivalstvom ji je zlezlo pod kožo in od takrat je koordinatorka oz. vodja razvojnih projektov, ki jih Mirovni inštitut izvaja v Ruandi. Pri tem si je vedno prizadevala tudi za ozaveščanje slovenske javnosti o razvojnih tematikah in za čim bolj enakovreden odnos z lokalnim partnerjem (npr. možnost ruandskih sodelavk, da potujejo v Slovenijo). Z doktorskim študijem želi nadgraditi skozi terensko delo in razvojne projekte pridobljene izkušnje in znanja, ki pa so po drugi strani pomembna dodana vrednost empiričnemu delu doktorske naloge.

Bibliografija

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija