Glasovi migrantk

voices of immigrant women 2Število razseljenih ljudi, ki zapuščajo svoje domove zaradi konfliktov, preganjanja, degradacije in okoljskih sprememb se na mednarodni ravni povečuje (Poročilo o migracijah v svetu, 2017). Vzporedno narašča potreba po zagotavljanju varnosti in spoštovanju človekovih pravic v migracijskih potekih (Agenda 2030 za trajnostni razvoj, Združeni narodi, 2015). V zadnjih letih se v evropskem kontekstu migracije vse bolj povezuje z družbenimi in političnimi konflikti in se jih predstavlja kot grožnjo nacionalni identiteti. Več kot polovica migrantske populacije so ženske, zato je v preučevanje mednarodnih migracij nujno vključevanje perspektive spola.

Namen projekta je prispevati k vzpostavitvi vključujočega sistema visokošolskega izobraževanja z obravnavo pomembnega družbenega izziva, ki ga predstavljajo migracije oziroma migracije žensk v aktualnem evropskem kontekstu.

Neposredne ciljne skupine so študenti in študentke različnih disciplin, družbenih ved, socialnega dela, izobraževanja, psihologije, zdravstvenih in medicinskih programov; raziskovalci in raziskovalke; visokošolski profesorji in profesorice in drugi strokovnjaki oziroma strokovnjakinje s področja.

Posredne ciljne skupine so migrantke, ki bodo vključene v aktivnosti projekta in za katere pričakujemo, da bodo pridobile nova znanja in izkušnje.

Pričakovani rezultati:

 • Vzpostavitev študij primera in pregled zgodb uspešne integracije migrantk v izbranih evropskih državah.
 • Vzpostavitev programa e-učenja o „Človeški mobilnosti, integraciji in spolu“ v evropskem kontekstu, v transnacionalni in interdisciplinarni perspektivi.
 • Priporočila za politike – oblikovanje praktičnih predlogov s področja integracije.

Spletna stran projekta | BrošuraRezultati

Partnerji:

Projekt vključuje 8 partnerjev iz 6 evropskih držav:
 • Unversidad Pablo de Olavide (Španija)
 • Institute of Research for Development (Francija)
 • Università degli Studi di Firenze (Italija)
 • Mirovni inštitut (Slovenija)
 • European Public Law Organisation (Grčija)
 • Pixel – Associazione Culturale (Italija)
 • Fundación EMET Arco Iris (Španija)
 • Instituto Politecnico de Braganza (Portugalska)
 

Financerji:

Erasmus ++ Programme Erasmus logo