Model razvoja e-založništva v javnem interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav

Na področju e-založništva Slovenija močno zaostaja za razvitimi državami in celo nekaterimi balkanskimi in latinskoameriškimi državami. Tako je, četudi Javna agencija za knjigo RS finančno podpira izdajo 544 knjig in več kot 100 revij (podatki za 2010). Naloga projekta je bila pripraviti model e-založništva za javno sofinancirani knjižni program. Če bi agencija zahtevala prosti javni dostop s časovnim odmikom za subvencionirane knjige, to ne bi bilo nujno v konfliktu s komercialnimi interesi založnikov. Ti so po navadi izčrpani nekaj let po izdaji in le redke knjige med njimi imajo »dolg rep«, da se prodajajo še pet let po izdaji. A tudi v tem primeru se proda le majhno število izvodov. Projektna skupina je v obdobju maj – oktober pripravila izčrpno analizo založniškega sistema, pogojev za nastajanje novih del in načina hranjenja teh del v javnih zbirkah. Model je upošteval specifičnosti lokalnega založniškega sistema, kar je pogoj za njegovo uspešno implementacijo.

Vodja projekta: Maja Breznik
Sodelavci na projektu: Aldo Milohnić in Tomaž TrplanIzvedba

Projektna skupina je izvedla polstrukturirane intervjuje: (1) z založniki, (2) javnimi knjižnicami, in (3) založniki e – knjig, ki jih bodisi prodajajo ali dajejo na voljo javnosti brezplačno prek interneta; opravila je tudi anketo med založniki subvencioniranih knjižnih programov in oktobra pripravila končno raziskovalno poročilo.

Rezultati

  • Maja Breznik, Tomaž Trplan, Aldo Milohnić, Model razvoja e-založništva v javnem interesu v Sloveniji ter primerjava s stanjem in podatki iz primerljivih evropskih držav, Mirovni inštitut, Ljubljana, 123 str.
  • Maja Breznik, Kaj je kultura?, Ars & humanitas, št. 1, 2013.
  • Maja Breznik, Umetnost v kapitalizmu, Mediantrop, št. 3, 2013, Beograd.
  • Maja Breznik et al, Splošni skepticizem v umetnosti, Ljubljana, Sophia, 2014 (e-knjiga).

Partnerji:

Javna agencija za knjigo RS

Financerji:

Ministrstvo za kulturo RS