Možnosti za desegmentacijo trga dela

Temeljni cilj raziskovalnega projekta je proučitev možnosti za zmanjšanje segmentacije trga dela in s tem tudi zmanjšanje socialne izključenosti, kolikor je pogojena s položajem na trgu dela. Raziskava je usmerjena na obdobje krize s ciljem ovrednotenja v krizi uporabljenih ukrepov in institucionalnih rešitev. V raziskavi ugotavljamo, ali je kriza prinesla nove pristope v politiki zaposlovanja ali pa so ti ostali v tradicionalnih okvirih. Raziskava bo podlaga za razvoj alternativnih predlogov za desegmentacijo trga dela, s posebnimi tematskimi fokusi na mladini ter področjih izobraževanja in skrbstvenega sektorja.Partnerji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Financerji:

ARRS