Na razkrižju kulturnih politik: Zahodni Balkan

Projekt Na razkrižju kulurnih politik: Zahodni Balkan je rezultiral z istoimenskim celodnevnim delovnim posvetom, ki je potekal 12. maja 2008 v Atriju Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Posvet je bil zasnovan kot skupni kritični premislek o temi, o kateri so razpravljali tudi udeleženci in udeleženke mednarodne konference o skupni zunanji kulturni politiki Evropske unije New Paradigms, New Models: Culture in the EU External Relations / Nove paradigme, novi modeli: kultura v zunanjih odnosih EU , ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 13. in 14. maja 2008 v Ljubljani.

Nova realnost neodvisne umetniške in kulturne produkcije v državah zahodnega Balkana je posledica tako imenovane tranzicije, pa tudi širitve EU, ki je geografsko z vseh strani »obkrožila« Zahodni Balkan. Vzpostavljajo se nova razmerja, ki terjajo ponovni premislek o kategorijah, kot so, denimo: nacionalno/evropsko, nacionalno/internacionalno, tradicionalno/sodobno. Udeleženci posveta so izmenjali izkušnje, mnenja in poglede na razmerja med umetniškimi in kulturnimi praksami ter nacionalnimi kulturnimi politikami držav zahodnega Balkana, ta premislek pa so povezali s problematiko zunanje kulturne politike EU na tem območju in širše. Obenem so razpravljali o možnih podpornih instrumentih za sodobne umetniške in kulturne produkcije in prakse na področju zahodnega Balkana. Eden izmed namenov posveta je bil tudi premislek o tem, kako spodbuditi pogostejše in celovitejše predstavitve sodobnih umetniških praks iz EU na prostoru zahodnega Balkana in obratno, iz zahodnega Balkana v EU, ne nazadnje pa poudariti pomen tistih kulturnih politik in umetniških praks, ki se v tem prostoru med seboj povezujejo preko nacionalnih meja.

Vodja projekta: Lev Kreft
Sodelavci na projektu: Aldo Milohnić in Lana ZdravkovićIzvedba

Uvodne predstavitve so prispevali:

Aida Kalender, programska direktorica, Akcija Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Emina Višnić, kulturna menadžerka, Clubture network & Multimedijski center Mama, Zagreb, Hrvaška
Miško Šuvaković, profesor, Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija
Suzana Milevska, programska direktorica, Vizualni in kulturni Center, Eurobalkan Institute, Skopje, Makedonija
Svetlana Racanović, direktorica, Nansen Dialogue Centre, Podgorica, Črna Gora

Pogovor je povezoval in uvodna izhodišča predstavil Lev Kreft, direktor Mirovnega inštituta in profesor na Univerzi v Ljubljani, Aldo Milohnić, raziskovalec pri Mirovnem inštitutu, pa je ključne poudarke iz posveta predstavil na mednarodni konferenci New Paradigms, New Models: Culture in the EU External Relations / Nove paradigme, novi modeli: kultura v zunanjih odnosih EU.

Rezultati

Brošura New Paradigms, New Models: Culture in the EU External Relations / Nove paradigme, novi modeli: kultura v zunanjih odnosih EU

Financerji:

Ministrstvo za zunanje zadeve RS