Informacijska točka za človekove pravice v času slovenskega predsedovanja EU

Informacijska točka za človekove pravice / Human Rights Press Point je ustanovljena z namenom obveščanja tujih novinarjev o stanju človekovih pravic v Sloveniji v času slovenskega predsedovanja EU 2008. Informacijska točka za človekove pravice prav tako prinaša koristne informacije o stanju človekovih pravic na področju držav Zahodnega Balkana iz perspektive njihove EU integracije. Informacijska točka za človekove pravice deluje kot spletni informativni portal v angleščini – www.humanrightspoint.si – in kot informacijska pisarna, ki se nahaja v preddverju City Hotela v Ljubljani, Dalmatinova 15.Glavni namen projekta je prispevati k vidnosti in razumevanju stanja človekovih pravic v Sloveniji in do določene mere v državah Zahodnega Balkana, kar je doseženo z omogočanjem neposrednega dostopa tujim novinarjem do relevantnih virov – dokumentov, skupin in posameznikov, predvsem tistih ki prihajajo iz civilne družbe. Informacijska točka ponuja informacije, vire in kontakte z naslednjih področij: človekove pravice, diskriminacija, svoboda medijev, Izbrisani prebivalci Slovenije, Romi, migracije in azil ter Zahodni Balkan.

Relevantne informacije, poročila in dokumenti, koristni kontakti in povezave s kratkim preglednim uvodom – vse v angleščini – so pripravljeni kot posebni tematski paketi za novinarje, ki so dostopni tako na spletni strani kot tudi v natisnjeni obliki na informacijski točki v City Hotelu Ljubljana.

Tujim novinarjem, zainteresiranim za področje človekovih pravic in Zahodnega Balkana nudimo tudi pomoč pri iskanju virov in kontaktov, predvsem s področja civilne družbe in neodvisnih strokovnjakov, ter različnih skupnosti in posameznikov, vključujoč predvsem tiste, čigar človekove pravice so bile kršene.Izvedba

<!–) in organizacijami za človekove pravice v tej regiji.

V okviru projekta bomo prav tako organizirali tri okrogle mize o temah: človekove pravice v Sloveniji, svoboda medijev v Sloveniji in EU perspektiva držav Zahodnega Balkana. Točen datum in kraj dogajanja bomo pravočasno sporočili za vsako omizje posebej. Obenem bomo, če bo to potrebno in v skladu s potrebami in interesom organizirali ad hoc javne dogodke, novinarske konference, predavanja, intervjuje, ki bodo pripomogli k bolj kompleksni debati in razmisleku o človekovih pravicah v Sloveniji in na področju Zahodnega Balkana v času slovenskega predsedovanja EU 2008.

Informacijska točka za človekove pravice deluje v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji: Amnesty International Slovenia , Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Slovenska filantropija ter v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije in Sindikatom novinarjev Slovenije. Prav tako sodelujemo z Varuhom človekovih pravic RS. V državah Zahodnega Balkana sodelujemo s predstavništvi Open Society Institute.

Projektni tim Informacijske točke za človekove pravice: Brankica Petković, raziskovalka na področju medijev in manjšin, Neža Kogovšek, raziskovalka na področju človekovih pravic in Lana Zdravković, koordinatorica projekta in urednica spletnega mesta.

Kontakt:
info@humanrightspoint.si
Tel.: +386 31 735 186

Financerji:

Open Society Institute