Nations – States and Xenophobias: in the Ruins of ex-Yugoslavia

Petnajst let po razpadu Jugoslavije in razvoja post-socializmov so številni upi, povezani s post-socialističnimi manifestacijami nacij – držav, v minimalnih odmerkih uresničeni. To še posebej velja za pluralizacijo strankarskega življenja, za funkcioniranje parlamentarnih institucij, za redne organizacije volitev oziroma za vse, kar poimenujemo politična tehnologija. Hkrati ni več nobenega dvoma, da se post-socializmi ekonomsko, še bolj pa socialno nahajajo v svojevrstni recesiji, ki jo spremljajo številni negativni trendi na področjih »medčloveških odnosov« v najširšem pomenu besede. Neenakosti, močne politične, socialne, ekonomske in tudi razredne razslojenosti, pojavi brezposelnosti in revščine, pa tudi nacionalizem, šovinizem, ksenofobija in rasizem predstavljajo plodna tla za oblikovanje pojavov nestrpnosti in izključevanja drugih in drugačnih. Zdi se, da so iz re-tradicionalizacije post-socialističnega življenja izhajajoča ksenofobična nagnjenja (predvsem zoper Rome, Jude, »tujce«) po desetletjih socialistične potlačitve ponovno prišle na površje z vso svojo eruptivnostjo.

Z gosti, raziskovalci, aktivisti, mlajšimi kolegi iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, s Kosova, ter iz Srbije in Črne gore bomo razpravljali o populizmu, nacionalizmu, rasizmu v kontekstu post-jugoslovanskih izkušenj. Zanimali nas bodo procesi nacionalizacije držav in z njo povezani mehanizmi konstrukcije »drugega«. Razpravljali bomo o ksenofobiji v post-socialističnih okoljih in v povezavi s tem premišljali vlogo množičnih medijev.

Vodja projekta: Tonči Kuzmanić
Sodelavka na projektu: Mojca PajnikIzvedba

Program (.doc)

Partnerji:

Hrvatsko politološko društvo

Financerji:

  • Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
  • East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)