Ekonomika kulture

Prispevki o programih kulturne vzgoje, investicijah v kulturno infrastrukturo, zaposlovanju v kulturi, kakor tudi o širšem (globalnem) okolju, v katerem poteka spreminjanje kulturnih dobrin v tržno blago, so nastali kot sociološko in konceptualno o(g)rodje pri raziskavi, katere nosilec je bil Center za mednarodno konkurenčnost CIC.

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavca na projektu: Bratko Bibič in Majda HrženjakRezultati

Rezultati projekta so objavljeni v knjigi Kultura d.o.o.: Materialni pogoji kulturne produkcije, ki je v celoti dostopna na spletni strani Mirovnega inštituta.

Financerji:

Ministrstvo za kulturo RS Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS