Neprofitni menedžment – Spodbujanje sodelovanja med Slovenijo in Moldavijo

Cilj projekta je vzpostaviti sodelovanje med Slovenijo in Moldavijo na področju nevladnega sektorja. Udeleženci so izmenjali znanje in izkušnje in govorili o področjih skupnega delovanja v prihodnosti.Izvedba

Projekt se je odvijal v dveh fazah:
1. Udeleženci so izmenjali izkušnje in informacije o položaju tretjega sektorja v obeh državah. Razpravljali so o pravnih statusih nevladnih organizacij, o delovanju mladinskih in kulturnih centrov. Na delavnicah so govorili o naslednjih temah: strateško planiranje, “fundraising”, upravljanje s človeškimi viri (Moldavija, 6. – 11. april 2002).
2. Udeleženci iz Moldavije so se podrobno seznanili predvsem s praksami lobiranja in oblikovanja politik. Delali so z naslednjimi organizacijami: Info Škuc, Drog Art, YHD-Youth Handicapped Depriviledged, Mirovni inštitut, PiC-Pravni informacijski center, Mladinski center Brežice, MKC-Mladinski kulturni center Koper, Oddelek za mladino pri mestni občini Ljubljana (Slovenija, 14. – 19. maj 2002).

Program študijskega obiska (.doc, v ang. jeziku)

Partnerji:

  • Center za neprofitni menedžment
  • Challenge for New Generation Association (Moldavija)
  • Nacionalni mladinski svet (Moldavija)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)