Novinarski večeri

Novinarski večeri so mednarodni javni pogovori o novinarstvu in medijih, ki jih vsak mesec organiziramo v Ljubljani. Novinarske večere vodi Ksenija Horvat, novinarka v zunanjepolitični redakciji TV Slovenija. Namen novinarskih večerov je promocija novinarstva kot resnega, težkega, odgovornega in včasih tudi privlačnega posla, namenjeni pa so tako novinarjem in študentom novinarstva kakor tudi splošni kulturni javnosti.Poleg novinarjev in medijskih izvedencev iz Slovenije v pogovorih sodelujejo tuji novinarji in strokovnjaki, kar prispeva k izmenjavi izkušenj, znanj in mnenj o novinarskem poklicu, delovanju medijev, medijskih svoboščinah, medijskih zakonodajah, medijskem trgu, novinarski solidarnosti in podobnih rečeh.Novinarski večeri naj bi skupaj z drugimi projekti Centra za medijsko politiko pri Mirovnem inštitut prispevali k uresničevanju visokih profesionalnih standardov v novinarstvu in medijih v Sloveniji in k razvoju profesionalne skupnosti.

Novinarski večeri potekajo v Galeriji ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana, Slovenija, pokroviteljstvo pa zagotavlja tudi Klub ŠKUC.

Povezava:
http://mediawatch.mirovni-institut.si/Financerji: