Ozaveščanje in izobraževanje za razvoj in kulturo (AWARD)

Projekt je usmerjen na socialne in ekonomske potenciale kulturne produkcije v lokalnih skupnostih. Njegov namen je ozaveščanje javnih uslužbencev in predstavnikov lokalnih oblasti o pomembni vlogi kulture v razvojnih strategijah lokalnih skupnosti v Evropi in v deželah v razvoju.

Do leta 2014, ko se bo projekt zaključil,  bo projekna skupina izvedla raziskavo o inovativnih projektih in dobrih praksah, razvila module za izvedbo delavnic, pripravila izobraževalna gradiva, spodbujala razprave med udeleženci delavnic in seminarjev, organizirala javne dogodke, predstavila rezultate projekta in izdala zaključno publikacijo.

Vodja projekta: Aldo MilohnićIzvedba

V letu 2012 so partnerji pripravili vprašalnik, ki je namenjen uslužbencem v lokalnih skupnostih, začela je delovati spletna stran projekta, potekale so tudi druge aktivnosti, ki so predvidene v časovnem načrtu projekta. Na strateškem posvetu, ki je bil 24. aprila 2012 v Bruslju, smo analizirali dotedanji potek projekta in uskladili načrt dejavnosti v prihodnjem obdobju. V tej fazi projekta je bil poudarek na delavnicah, izmenjavi dobrih praks, rednem objavljanju novih vsebin na spletni strani projekta in zbiranju vprašalnikov, ki so jih izpolnili predstavniki lokalnih skupnosti in/ali sodelujoči raziskovalci.

Delavnica AWARD projekta je potekala od 22. do 24. novembra 2012 v Parizu kot del širšega dogodka (European Campus of local and regional authorities for culture) v organizaciji Association of European Cities and Regions for Culture ‘Les Rencontres’. Delavnica je bila na temo vloge lokalnih skupnosti pri vključevanju kulture v razvojno sodelovanje v pogojih ekonomske krize, politike varčevalnih ukrepov in proračunskih rezov, kar vpliva na občutno krčenje sredstev, ki jih lokalne skupnosti namenjajo mednarodnemu sodelovanju.

V prvi polovici leta 2013 smo zbirali gradivo, naredili nekaj intervjujev, ter preučili strokovno literaturo in vire za pripravo študije o razvojnih potencialih kulture in migrantskih skupnostih v Ljubljani, ki smo jo pripravili po enotni metodologiji. Sodelovali smo z Oddelkom za kulturo MOL pri pripravi mednarodne konference na temo razvojnih potencialov kulture v razmerju do t.i. kulturnih industrij ter aktivno sodeloval na sami konferenci. V pripravi je tudi članek na temo razvojnih potencialov kulture, ki bo objavljen v recenziranem mednarodnem zborniku.

Rezultati

Vmesna poročila, predstavitve, besedila in druga gradiva so dostopna na spletni strani projekta: AWARD, Awareness Raising and Education for Development and Culture

Partnerji:

  • European New Towns Platform (Belgija) – nosilec projekta
  • Consell Comarcal del Alt Empordà (Španija)
  • Almere (Nizozemska)
  • Harlow (Velika Britanija)
  • Mestna občina Ljubljana (Slovenija)
  • Mirovni inštitut (Slovenija)
  • Les Rencontres, Association of European Cities and Regions for Culture (Francija)

Financerji:

Evropska komisija (EuropeAid)