Preobrazbe področja kultur v okviru spreminjanja splošnih ekonomskih politik

Raziskovalno poročilo analizira poročili o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo (NPK) v letih 2004 in 2005 ter druge vladne dokumente s stališča kulturne politike. Strokovna analiza je bila podlaga za razprave o ključnih problemih kulturne politike v času priprav novega NPK, ki sta jo raziskovalca predstavila v državnem svetu, na okroglih mizah, v medijih.
Celotno besedilo omenjene analize je dostopno tukaj.

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavka na projektu: Maja BreznikFinancerji:

Umanotera (program Dobra družba)