Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije

Projekt se ukvarja s problemoma, povezanima z delom v platformni ekonomiji: prvi se nanaša na oslabljeno pogajalsko moč delavcev pod algoritemskim menedžmentom, drugi pa na vprašanje dostojnega dela ob prekarizaciji platformnih delavcev in ukinjanju delavskih pravic. Platformno delo prinaša pomembne izzive za tripartitni in bipartitni socialni dialog z vidika delavcev in njihovega kolektivnega organiziranja, pa tudi z vidika delodajalcev in zakonodajalca v majhni državi na robu globalne platformne ekonomije.

V partnerstvu z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije projekt proučuje, kako se prakse upravljanja platform, strategije in prizadevanja delavcev ter državni predpisi medsebojno prepletajo v določanju plač, delovnih pogojev, zagotavljanja nadzora nad delovnim procesom in omejevanja/krepitve pogajalskega položaja platformnih delavcev. Sprašuje se, kaj bi ti trendi lahko pomenili za prihodnost tripartitnega sistema v Sloveniji in podobnih državah.

Pričakovani učinki projektov so spodbujanje dostojnega dela in trajne gospodarske rasti, višje ravni produktivnosti in tehnoloških inovacij. Pričakujemo, da bo projekt prispeval k zmanjšanju in preprečevanju prekarizacije platformnih delavcev z identifikacijo potencialno problematičnih praks upravljanja ter analizo neenakosti delavcev glede na spol, razred, starost, narodnost in zaposlitveni status. Projekt bo prispeval tudi k širjenju koristi platformnega dela z opredelitvijo pogojev, pod katerimi platformno delo prinaša pozitivne učinke, s prepoznavanjem koristi z vidika delavcev, identifikacijo potrebnih veščin ter vplivom na zakonsko regulacijo in potencialno tudi na same upravljalce platform.

Voditeljica raziskave: izr. prof. dr. Maja Turnšek

 Rezultati

Partnerji:

  • Univerza v Mariboru - Fakulteta za turizem
  • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (pridruženi partner)

Financerji:

ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARISLogoSlo