Nesvobodno mezdno delo

Nesvobodno mezdno delo

Sodelavka programske skupine Mirovnega inštituta Maja Breznik je objavila članek v ugledni reviji Critical Sociology. Članek »Unfree Wage Labour« razvije koncept »nesvobodnega mezdnega dela«, ki se nanaša na položaj, ko mora delavec (začasno in pogojno) prepustiti svojo delovno silo tretji osebi, ki jo nato prodaja kupcem delovne sile. Z vidika pogodbene svobode in pravne enakosti ni videti pomembno, ali delavec prodaja svojo delovno silo delodajalcu ali posredniku. Vendar ni dvoma, da posrednik povečuje odvisnost in podrejenost delavca. Prvič, ker se posrednik pogaja s kupcem delovne sile, ima delavec manjši vpliv na pogoje zaposlitve. Drugič, pogodbeni delavec se težje udeležuje sindikalnih aktivnosti v podjetju. Nedvomno ima ta delavec bistveno manjši nadzor nad svojimi delovnimi in življenjskimi razmerami. Argumenti pokažejo, da se je njegova pogodbena svoboda zmanjšala do te mere, da lahko govorimo o nesvobodnem mezdnem delu.

Članek je brezplačno dostopen na spletni strani Sage Journals.