Primerjanje medijskih reform po svetu

Konference v Ljubljani v novembru 2012  se je udeležilo 25 strokovnjakov iz celega sveta. Namen konference je bil izmenjati spoznanja in kritične refleksije ter oceniti in primerjati elemente zgodovinskih tranformacij medijskih sistemov in aktualnih medijskih reform v različnih regijah sveta. Hkrati je konferenca ponujala priložnost za raziskovalno in aktivistično povezovanje analitikov in protagonistov medijskih reform in tranformacij medijskih sistemov v prizadevanjih za demokratizacijo medijske sfere v različnih regijah sveta.

Nujnost te izmenjave izhaja iz krize, ki se je pojavila v demokratičnem razvoju medijev v postsocialističnih državah Jugovzhodne Evrope (v regiji, kjer je srečanje potekalo) 20 let po začetku sistema preoblikovanja medijev. To je zahtevalo kritično razmišljanje in primerjavo med preteklimi ali tekočimi reformami medijev v drugih regijah. Srečanje je služilo tudi kot spodbuda za nadaljnje angažiranje medijskih strokovnjakov in aktivistov iz različnih regij znotraj politike razvoja medijev in ozaveščanja, namenjene oblikovanju, utrjevanju in pospeševanju demokratičnih medijskih sistemov na nacionalni, regionalni in globalni ravni. Prav tako je srečanje pomenilo izziv obstoječemu teoretičnemu okvirju za sistemske primerjave medijev ter podpori teoretski ponovni oceni v primerjalnih študijah medijskih sistemov.

Program

EvalvacijaPartnerji:

South East European Network for Professionalisation of the Media, SEENPM