Rasizem in ksenofobija v postsocializmu

Izhodišče raziskave je fenomen čedalje bolj razširjenega ksenofobnega in rasističnega diskurza in tudi nekatere oblike nasilnega delovanja v postsocializmu ter odsotnosti tako ustreznih analitičnih (znanstvenih, teoretskih), kot tudi družbenih in političnih reakcij na tovrstne pojave. Eden osrednjih ciljev projekta je analiza teh fenomenov in oblikovanje znanj, ki bodo omogočila družbeno in institucionalno-politično ukrepanje v smeri spuščanja tolerantnega praga glede na ksenofobne in rasistične prijeme.
Namen projekta je:

  • oblikovati osnovne teoretske podlage za razumevanje rasizma in ksenofobije iv postsocialističnih okoljih, ki bodo omogočile vrednotenje obstoječega položaja v luči zgodovinskega razvoja in razvoja znanosti na tem področju;
  • analizirati specifične pojave oblik, praks in diskurzov ksenofobije in rasizma v postsocialističnih okoljih na prelomu tisočletja, še posebej na Slovenskem.

Vodja projekta: Tonči Kuzmanić
Sodelavka na projektu: Vlasta JalušićRezultati

V okviru raziskave je oblikovana Skupina za spremljanje nestrpnosti, ki je začela z izdelavo nacionalnega poročila o nestrpnosti v Sloveniji. Poročilo bo tudi v prihodnje objavljeno dvakrat letno.

Financerji: