Razvoj pro bono dela pravnikov v Sloveniji

Osnovni cilj projekta je razvoj zmožnosti odvetnikov, pravnikov v pravnih oddelkih in pravnikih-posameznikih za pro bono delo na zadevah, v katerih ranljive skupine potrebujejo pravno pomoč, pri tem pa bodisi niso upravičene za brezplačno pravno pomoč po zakonu ali niso zmožne zanjo zaprositi. Hkrati je cilj projekta tudi usmerjati zasebni kapital v javno dobro.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Aldo MilohnićIzvedba

Aktivnosti:

  1. Elektronska raziskava med odvetniki, pravniki v pravnih oddelkih korporacij in pravniki-posamezniki z namenom zbiranja in analize informacij, potrebnih za nadaljnjo izvedbo projekta. Analiza rezultatov raziskave je dostopna tukaj.
  2. Študija obstoječe zakonodaje in politik, ki vplivajo na pro bono delo, ugotavljanje ovir za njegov razvoj in priprava priporočil oblikovalcem politik in drugim relevantnim akterjem z namenom vzpodbuditi sistemske spremembe. Študija je dostopna tukaj.
  3. Promocija pro bono dela preko distribucije letaka in organizacije dveh javnih dogodkov, ki bosta gostila ključne nacionalne in mednarodne akterje in podpornike pro bono dela, ter preko obveščanja medijev.
  4. Mreženje preko elektronske pošte, obiskov, konferenc, predstavitev projektov in vabil relevantnim akterjem, da bi postali podporni partnerji.
  5. Ustanovitev Stične točke kot posrednice, pri kateri lahko nevladne organizacije in njihovi uporabniki pridobijo pro bono odvetniške storitve, če odvetniki, ki so člani pro bono mreže, za to izrazijo interes. Splošni pogoji poslovanja so na voljo tukaj. Kljub dejstvu, da je bil projekt formalno zaključen 30.06.2010, Stična točka še naprej deluje v okviru Mirovnega inštituta. Nevladne organizacije in njihovi uporabniki, ki imajo potrebo po brezplačnih odvetniških storitvah, ki jih ne morejo pridobiti preko Zakona o brezplačni pravni pomoči, naj pišejo na probono@mirovni-institut.si. Več informacij o splošnih pogojih poslovanja stične točke je na voljo tukaj.

pro bono letak.jpg

Mednarodna konferenca: Dostop do pravičnosti na preizkušnji: Omejitve sistemov pravne pomoči kot priložnost za pro bono in neprofitno delo (SLO)

Partnerji:

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Financerji:

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe