Sociološka konceptualna analiza družinske politike v Sloveniji

Raziskovalni projekt se bo osredotočil na konceptualno analizo družinske politike v Sloveniji kot jo opredeljuje temeljni dokument, Resolucija o oblikovanju družinske politike v RS. Analiza bo potekala s perspektive upoštevanja najnovejših družinskih trendov, ki kažejo, da se družina pomembno spreminja skozi procese družinske pluralizacije. Hkrati se bo osredotočala na konceptualne okvire družinskih politik v državah članicah EU, kjer so družinske spremembe v okviru družinskih politik dobro tematizirane oz. upoštevane. Pri tem izhajamo iz hipoteze, da konceptualna zastavitev družinske politike ter ukrepi, ki sledijo iz Resolucije v mnogo pogledih ne upoštevajo najnovejših trendov v družinskem življenju oziroma socioloških spoznanj na tem področju, prav tako ne poštevajo novejših konceptualizacij družinskih politik v državah članicah EU ter ne tematizirajo vseh vsebinskih segmentov, ki izhajajo iz teh konceptualizacij. V tem pogledu je tudi konceptualna zastavitev v ključnem dokumentu družinske politike, Resoluciji o oblikovanju družinske politike v RS, pomanjkljiva in zahteva novo premislitev.
Temeljni cilj predlaganega raziskovalnega projekta je ponuditi rezultate sociološke konceptualne analize, ki bodo informirali oblikovalce družinske politike pri nas o logiki delovanja družin danes ter o najnovejših pristopih v družinski politiki v državah članicah EU. To naj bi bila podlaga za njihove ukrepe. Cilj projekta je v tem pogledu ponuditi predloge za konceptualne izboljšave družinske politike (skozi konceptualne spremembe Resolucije), ki bi upoštevale omenjene družinske trende ter iz njih izhajajoče družinske politike (konceptualne zastavitve ter najboljše prakse) v državah članica EU.
Vodja projekta: Alenka Švab


Financerji:

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport