Svetovanje regionalni pisarni TACSO pri monitoringu Smernic Evropske unije za svobodo in integriteto medijev v državah kandidatkah za članstvo v EU v 2017

Projekt je namenjen svetovanju regionalni pisarni TACSO (»Tehnična podpora organizacijam civilne družbe«) pri monitoringu Smernic Evropske unije za svobodo in integriteto medijev v državah kandidatkah za članstvo v EU v 2017. Delo vključuje strokovno podporo pri razdelavi metodologije in spremljanju izvedbe monitoringa ter pri strokovnem pregledu poročil.Partnerji:

Regionalna pisarna TACSO – Tehnična pomoč organizacijam civilne družbe

Financerji:

Evropska unija