Ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji

Projekt je namenjen obveščanju strokovne javnosti o samoregulaciji v novinarstvu in medijih in o sistemih medijske odgovornosti. Tem dejavnostim sledi pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji, s predstavniki novinarjev, izdajateljev (lastnikov medijev) in javnosti. V okviru projekta organiziramo novinarske večere s izvedenci iz drugih držav, omizja o samoregulaciji v novinarstvu, ankete med novinarji in uredniki, v rednih publikacijah Media Watch problematiziramo temo samoregulacije, medijske odgovornosti, pravice do odgovora in popravka v medijih in potrebe po ustanovitvi tiskovnega sveta v Sloveniji.

Dejavnosti obveščanja in razpravljanja v strokovni javnosti (te so večinoma potekale v letu 2000) – v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije – sledijo (v letu 2001) dejavnosti iniciativne skupine za ustanovitev tiskovnega sveta, ki se sestane z morebitnimi ustanovitelji, pripravi ustanovitvene akte in poišče sredstva za začetek delovanja tiskovnega sveta, hkrati pa v času priprav za ustanovitev izmenja obisk z izkušenimi in uglednimi predstavniki tiskovnih svetov v tujini.Izvedba

  • Vodja raziskave:Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin.
  • Sodelavci pri raziskavi: Gojko Bervar, Društvo novinarjev Slovenije, Matevž Krivic, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS, Simona Zatler, pravnica in novinarka.

Financerji:

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske na Dunaju (2000), Open Society Institute New York