Vključevanje imigrantov v nove družbe na temelju etike skrbi. Ali je možen prehod od trdnjave Evrope k odprti Evropi?

Najpomembnejši dejavnik definiranja nacionalnih migracijskih politik v današnjem trenutku so evropski integracijski procesi. Odziv Evropske Unije je skoraj izključno v restriktivnih politikah, ki temeljijo na različnih strategijah kontrole imigracij. Zdi se, da je na tem področju prišlo do osnovnega nesporazuma, ko so migracijske politike tako rekoč zamenjane z mejnimi politikami oz. so mejne politike predstavljene kot substitut za migracijske politike.

Namen našega projekta je analizirati dve področji, na katerih se lahko oblikuje migracijska politika zunaj polja nadzora nad mejami. To sta:
– vključevanje imigrantov v nove družbe (integracijske politike EU oz. držav EU) in
– vlogo ‘etike skrbi’ (etics of care) pri vključevanju imigrantov v nove družbe.

V tem okviru so cilji projekta naslednji:
a) preučiti in predstaviti različne modele integracije oz. različne integracijske politike posameznih evropskih držav (Nemčija, Francija, Švedska),
b) predstaviti učinke integracijskih politik v izbranih državah,
c) predstaviti trende razvoja integracijskih politik v izbranih državah in
d) proučiti konkreten primer nastajanja slovenske integracijske politike, z vidika specifičnosti migracij v tem prostoru.

Vodja projekta: Simona Zavratnik Zimic
Sodelavki na projektu: Tatjana Pezdir in Mojca PajnikFinancerji: