Vključevanje in izključevanje znotraj meja Evrope in na njih

Projekt je namenjen novemu koraku v znanstvenih razpravah o vključevanju in izključevanju v Evropski uniji in njeni soseščini s poudarkom na težavah in kontroverznih razmerjih na mejah Evropske unije (v povezavi z politiko azila, trgovanja z ljudmi in podobno). Širši okvir razprav na konferenci predstavlja prijateljska sosedska politika EU, ki vzpostavlja z različnimi regijami v soseščini posebne tipe odnosov, prehodnosti in mejnih režimov. Med deželami na sami meji EU je seveda tudi Slovenija, in med regijami sta tu posebej pomembni Zahodni Balkan in Sredozemlje, zato bo poseben poudarek v analizi politik in razpravi o njih namenjen prav njima. Ker pa je obravnava odnosov vključevanja in izključevanja nujno nepopolna, če se osredotočimo le na meddržavne oz. čezmejne odnose – kar velja še posebej za Zahodni Balkan in Sredozemlje, od koder izhajajo številne in številčne prebivalstvene skupine v Evropski uniji, bo obravnava obeh plati vključevanja in izključevanja, torej preko meja in znotraj Evropske unije, združena in povezana. Odtod bo mogoče oceniti tudi, kako se prijateljska sosedska politika EU vključuje v širši zunanje-politični koncept civilne moči Evrope (»civil power Europe«) kot akterja človekovih pravic in demokratičnih vrednot v globalnem svetu. Projekt bo doprinesel k obstoječi stroki, znanju in aktivizmu tudi s pomočjo povezanosti z nekaterimi temami, ki so v ospredju širših političnih diskusij v času slovenskega predsedovanja EU (neodvisnost Kosova, ratificiranje nove EU pogodbe, sredozemski EUROMED/Barcelona proces, kampanja medkulturnega dialoga, procesi širitve in pristopanja zahodno-balkanskih držav, Turčije in Ukrajine ipd.).

Glavni mednarodni dogodek bo potekal v Hotelu Lucija (Portorož, Slovenija) 6. in 7. junija 2008. Projekt se osredotoča na križišče dveh politik, ki zaznamujejo situacijo izključevanja/vključevanja znotraj meja Evrope in na njih. Za dosego cilja bodo predstavljeni tako teoretski pogledi kot tudi študije primerov. Cilj mednarodnega dogodka je tudi omogočiti izmenjavo pogledov in pristopov med visoko usposobljenimi vabljenimi predavatelji in podiplomskimi oziroma doktorskimi študenti z različnih koncev Evrope, Združenih držav Amerike, Maroka, Rusije itd.

Vodja projekta: Lev KreftIzvedba

Glavni mednarodni dogodek organizirata Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana in School for International Training (SIT Study Abroad – World Learning), Zagreb.

Vabilo

Program

Partnerji:

School for International Training (SIT Study Abroad – World Learning), Zagreb, Hrvaška.

Financerji:

  • East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI)
  • School for International Training (SIT Study Abroad – World Learning)
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije