Vladni proračun skozi perspektivo spola

Namen mednarodne delavnice je bil preučiti, kako lahko načelo integracije enakih možnosti vpliva na makroekonomske politike v različnih državah. Udeleženke delavnice so spoznavale različne pristope k analizi proračuna, ki upoštevajo kategorijo spola, na eni strani ponujajo možnosti za kritično branje proračuna in na drugi sugestije za njegovo bolj senzibilno formulacijo. Nadaljnji namen delavnice je bil ugotoviti vpliv vladnega proračuna na ženske in moške in predstaviti spolu (tako moškim kot ženskam) bolj naklonjeno strukturo vladnega proračuna na različnih področjih.
Udeleženke dvodnevne delavnice so se ukvarjale z načini povezovanja politike in proračuna in razpravljale o vlogi spola v različnih funkcijah proračuna. Razpravljale so o možnostih za oblikovanje proračuna, ki upošteva dimenzijo spola, pri čemer je politika enakih možnosti vključena tako v lokalni kot vladni načrt proračuna in porabe. Na konkretnih primerih so ugotavljali, kako se težave, ki izhajajo iz razlik po spolu, odražajo v proračunski dinamiki. Udeleženke so razpravljale tudi o pomenu neplačanega dela in ugotavljale njegov vpliv na sestavo proračuna.


Izvedba

Program (.doc)

Partnerji:

Community Agency for Social Enquiry (CASE), Južna Afrika