mag. Franja Arlič

upravna direktorica

Franja Arlič je končala magistrski študij na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in je na Mirovnem inštitutu zaposlena kot upravna direktorica. Odgovorna je za finančno poslovanje in človeške vire. Ima bogate izkušnje pri upravljanju projektov, ki jih financirajo raznovrstni donatorji: Evropska komisija, Norveški finančni mehanizmi, Agencija RS za raziskovalno dejavnost  in različne zasebne fundacije. Specializirana je za koordinacijo projektov, skladnost s finančnimi smernicami, spremljanje in izvajanje aktivnosti ter porabo sredstev v skladu s projektno dokumentacijo. Ima bogate izkušnje pri delu z donatorji, koordinatorji projektov in projektnimi konzorciji. Na Mirovnem inštitutu, kjer dela od leta 2003, nadzoruje s finančnega vidika od 30 do 40 projektov na leto.

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti