Izjave za javnost

Proti bazi zveze NATO v Luki Koper

Proti bazi zveze NATO v Luki Koper

Mirovni inštitut se pridružuje prizadevanjem skupine prebivalk in prebivalcev Slovenije »Proti bazi zveze NATO v Luki Koper«, ki kritično opozarjajo na nevarna razmerja med ameriško vojsko in Luko Koper.

 

ne nato v luki koperSkupina »Proti bazi zveze NATO v Luki Koper« prebivalke in prebivalce Republike Slovenije opozarja na presenetljivo in nevarno dinamiko v razmerju med ameriško vojsko in Luko Koper.

Prepričani smo, da naši državi — pa tudi širši regiji — grozita militarizacija in ključen poseg v suverenost, saj se ameriška vojska že dalj časa zanima za uporabo Luke Koper za »premike večjih formacij oborožitve, opreme in vojske v različne zavezniške evropske države in iz njih« (RTV SLO, 11. setembra 2018). V občilih smo tako lahko brali, da gre za dva premika ameriških vojakov iz Poljske. Prvi naj bi se zgodil to jesen, drugi naslednje leto.

Da ima ameriška vojska oz. zveza NATO resne načrte z Luko Koper in njej pripadajočimi železniškimi povezavami, je razvidno tudi iz dela intervjuja, ki ga je imel prvi mož Nata Jens Stoltenberg za RTV SLO v oddaji »Odmevi« 5. oktobra:

»Po hladni vojni se nismo posvečali infrastrukturi, ki omogoča hitre premike enot s težkim orožjem po Evropi. /…/ Tudi zdaj moramo ukrepati na kriznih območjih in se bojevati zunaj držav Nata, toda okrepiti moramo tudi skupno obrambo Evrope. To pa zahteva izboljšanje infrastrukture za hitro premikanje težkega orožja. Infrastrukturo je treba izboljšati v Sloveniji in številnih drugih državah.«

Naše sume potrjuje tudi dejstvo, da generalni sekretar Nata na vprašanje novinarja RTV SLO »Ali o koprskem pristanišču razmišljate kot o logističnem pristanišču Nata?«, ni odgovoril negativno, temveč je povedal, da se o tem s članicami intenzivno pogovarjajo.

Stoltenbergova izjava postavi na laž slovensko politiko, saj je ta dogajanje želela na hitro odpraviti z izjavami, češ da je »šlo za poslovne pogovore med predstavniki ameriške vojske in Luke Koper glede komercialne uporabe pristaniških storitev« (RTV SLO, 19. septembra).

Ogorčeni smo spričo dejstva, da tako tuji politiki kakor ameriška vojska dajejo natančnejše informacije kot naši lastni politiki svojim volivkam, volivcem.

Zaradi a) današnjega obiska generalnega sekretarja zveze NATO pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu, b) zaradi nagovora poslankam in poslancem v Državnem zboru RS, ki ga bo imel in zaradi c) očitnega dejstva, da bomo do leta 2024 zelo težko izpolnili zavezo zvišanja deleža za NATO na 2 % BDP, obstaja resna nevarnost, da bo prišlo do tihega dogovora, po katerem bo Luka Koper postala logističen podaljšek ameriške vojske v zameno za to, da državi ne bo treba dvigniti finančnih izdatkov za zvezo NATO.

To bi imelo v prvi vrsti katastrofalne posledice za Luko Koper:

1) Povečana ameriška vojaška prisotnost v luki bi korenito spremenila splošni značaj Kopra in Obale, veliko škodo bi posledično utrpel razvoj turizma, zaradi že tako obremenjenih prometnih povezav bi škodo utrpeli drugi posli kot tudi kvaliteta življenja vseh ljudi, ki se vsak dan vozijo po primorski avtocesti.

2) V primeru zaostritve konflikta med zvezo NATO in Rusijo, bi Luka Koper postala veliko bolj izpostavljena.

3) Prisotnost vojske bi povzročila večanje povpraševanja po prostituciji in negativne vplive na zdravje prebivalstva zaradi uporabe toksičnih sredstev, ki povzročajo rakava obolenja, zaplete pri nosečnosti in razvojne napake pri otrocih.

To bi imelo tudi katastrofalne posledice za državo in njene prebivalce ter prebivalke, saj bi brez jasno izražene demokratične volje ljudstva vstopili v novo fazo integracije v zvezo NATO, katere novi cilj je očitno vzpostaviti in izgraditi učinkovito vojaško transportno omrežje, ki naj »omogoča hitre premike enot s težkim orožjem po Evropi.« Slednje pa pomeni, da bomo aktivno vpleteni v konflikte, v kolikor do njih pride.

ZARADI VSEH TEH RAZLOGOV ZAHTEVAMO:

1) Da se med obiskom generalnega sekretarja zveze NATO Vlada RS ne zaveže k ničemur, ne da bi pri tem upoštevala in v svoje načrte vključila vse razpoložljive mehanizme demokratičnega odločanja.

2) Da levi, sredinski in desni politični pol sprožijo resno javno razpravo o tej nacionalno pomembni zadevi in da zahtevata sklic posvetovalnega referenduma.

3) Da Državni zbor RS ustanovi ekspertno skupino, ki bo izdelala celovito študijo (od gospodarskega in turističnega do okoljevarstvenega vidika) vseh vplivov prisotnosti ameriške vojske ter vojske zveze NATO v Luki Koper. Pri izdelavi celovite študije morajo sodelovati kvalificirani področni strokovnjaki in strokovnjakinje kot tudi predstavniki in predstavnice civilne družbe.

Skupina »Proti bazi zveze NATO v Luki Koper«

Ljubljana, 8. 10. 2018

 

*Večinsko prebivalstvo sploh ni seznanjeno s tem, da je organizacija NATO:

  1. a) imuna pred pravnim pregonom in zaplembo/zamrznitvijo premoženja;
    b) njihova štab in lastnina sta nedotakljiva;
    c) vsa njena dokumentacija, vsi njeni arhivi so povsem nedostopni;
    č) povsem se izognejo kakršnemu koli finančnemu nadzoru — ne plačujejo davkov in carinskih dajatev.

(Dogovor o statusu zveze NATO)

 


FB dogodek: https://www.facebook.com/events/2111410409175637/