media culture pajnik

Članek / Theorizing and mapping media ownership networks in authoritarian-populist contexts: a comparative analysis of Austria, Hungary, Slovenia, and Turkey

Kot rezultat raziskovalnega projekta Populist Backlash, Democratic Backsliding, and the Crisis of the Rule of Law in the European Union (POPBACK) je v reviji Media, Culture & Society izšel članek Theorizing and mapping media ownership networks in authoritarian-populist contexts: a comparative analysis of Austria, Hungary, Slovenia, and Turkey, ki ga med drugimi sopodpisujeta Mojca Pajnik in Tjaša Turnšek. Članek prispeva k razpravam o avtoritarnem populizmu in medijih z vidika politične ekonomije lastništva medijev.

Študija analizira spremembe v lastniški strukturi medijev v štirih evropskih državah (v Avstriji, na Madžarskem, v Sloveniji in Turčiji), ki so bile v različnih obsegih in obdobjih podvržene avtoritarnemu populizmu. Osredotoča se na obdobje med letoma 2000 in 2020, ko v medijskih sistemih prihaja do različnih trendov, kot so privatizacija, koncentracija in digitalizacija. Z metodologijo analize omrežij, ki se v raziskavah o lastništvu medijev redko uporablja, članek pokaže, kako so koncentracija lastništva medijev in spremembe lastniških struktur omogočile ugodne pogoje za vzpon in obstoj avtoritarnega populizma. Zaključki kažejo, kako avtoritarni populistični akterji ne le izkoriščajo prevladujoče lastniške strukture medijev, temveč tudi proaktivno posegajo v lastniške odnose, z namenom povečanja vpliva na širjenje informacij.

Članek je prosto dostopen tukaj.