cover taylor and francis online

Članek / Transverzalna politična logika populizma: okvirjanje ‘begunske krize’ v slovenskih parlamentarnih razpravah

Z analizo populizma na presečišču ideologije in diskurza avtorici v članku The Transversal Political Logic of Populism: Framing the ‘Refugee Crisis’ in Slovenian Parliamentary Debates ugotavljata, kako so se politiki in političarke v Sloveniji odzivali na migracije v času med “begunsko krizo” in po njej (2015-2019). Preučujeta razlike in podobnosti v parlamentarnih govorih politikov in političark o migracijah in na podlagi metode analiza okvirjanja identificirata “populistične okvirje”, ki razkrivajo, kako različni akterji razpravljajo o migracijah. Analiza pokaže, da se značilnosti populističnega komuniciranja raztezajo od izključujočih, etno-nacionalističnih populističnih okvirov do vključujočih diskurzov solidarnosti, kar odraža, kot ugotavljata avtorici, transverzalno politično logiko populizma glede na ideologije političnih akterjev.