progress in development studies1

Članek ‘Wasted Precariat’: Migrant Work in European Societies

Članek Mojce Pajnik z naslovom ‘Wasted Precariat’: Migrant Work in European Societies je bil objavljen v Progress in Development Studies, april, let. 16, št. 2, str. 159-172.

Članek obravnava izkušnje migrantov z evropskimi migracijami in delom. Prikazuje kako se prekarnost materializira v delu in življenju migrantov. Pokaže, kako podrejenost migrantov zahtevam (globalnega) trga oblikuje negotovost dela ‘migrantov iz tretjih držav’. Specifične migracijske politike, pa tudi delovni procesi in njihova regulacija konstruirajo migrante kot »zapravljen prekariat«, v skladu z Baumanovim (2004) pojmovanjem »zapravljenih ljudi«. Ta proces poteka na presečišču statusa priseljencev delavcev migrantov, upravljanja priseljevanja in delovnih razmerij ter značilnosti panog, ki zaposlujejo delavce migrante.

Dostopno na spletu: http://pdj.sagepub.com/content/16/2/159.abstract