Priročnik je namenjen delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim.

Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine

V okviru projekta ODA je izšel priročnik za uvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih organizacijah. Namenjen je delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim. Priročnik z naslovom Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine so pripravile Živa Humer, Andreja Poje, Mojca Frelih in Irena Štamfelj.

Avtorice med drugim predstavijo nekatere ključne ugotovitve raziskovanja očetovstva v Sloveniji in pri tem pokažejo, kako očetje v Sloveniji danes razumejo svojo vlogo ter s kakšnimi težavami se soočajo pri usklajevanju plačanega dela in družine. Predstavijo tudi pozitivne učinke ukrepov namenjenih usklajevanju v delovnih organizacijah ter posebej izpostavijo dobre prakse iz Slovenije in Norveške. Ključni del priporočnika zajema konkretne strategije in ukrepe, ki jih lahko uporabijo delovne organizacije, da bi zaposlenim olajšale usklajevanje plačanega dela in družine. Priročnik je namenjen široki uporabi in je nastal na podlagi izkušenj, znanj in praks v delovnih okoljih ter Prilagodljivega paketa ukrepov ODA.