druzbena neenakost

Družbena neenakost in socialni kapital

Knjiga je splet povezav in refleksij dveh družbenih pojavov (neenakosti in socialnega kapitala), ki sta ključna za razumevanje sodobnega dogajanja na področju blaginjskih in političnih sistemov. V prvem delu knjige avtorica in avtor opozarjata na poenostavitve družbene realnosti, ki jim pravimo ideologije. V poglavju o neenakosti so obravnavani trije ideološki načini razumevanja tega pojma, ki se pri nas najpogosteje uporabljajo. S poglavjem o socialnem kapitalu si lahko pomagamo pri razumevanju povezave med družbeno neenakostjo in stratifikacijo. Kako se vse to odraža v vsakdanjem življenju, nam pokaže akcijska raziskava desetih ljubljanskih skupnosti, ki je predstavljena v drugem delu knjige. Tranzicijske izgube skupnostnih resursov zaradi denacionalizacije in privatizacije usodno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi v skupnosti, na njihove zmožnosti, na družbeno participacijo in na odnose do ljudi, ki so tradicionalno označeni s predsodki in stereotipi.

Kazalo
Predgovor

Ideologija

Družbena neenakost
Ideologija unificiranja
Ideologija ekonomiziranja
ideologija minimaliziranja

Socialni kapital
Mikropolitike
Mreže in učinki
Strukture in dejavnosti
Neenakosti
Perspektive
Sklep
Literatura
Priloge
Opisi skupnosti
Vprašalnik