Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja

Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja

Knjiga govori o izbrisu več deset tisoč ljudi iz registra stalnih prebivalcev, ki se je zgodil kmalu po osamosvojitvi Republike Slovenije. V uvodnem besedilu Vlasta Jalušič oriše politično ozadje, ki je omogočilo kršitve človekovih pravic prizadetih prebivalcev in poznejše strategije opravičevanja teh postopkov. Osrednji del knjige vsebuje študijo Jasminke Dedić, ki je pomembna za razumevanje pravnega konteksta, in etnografsko raziskavo Jelke Zorn, kjer so zbrana pričevanja izbrisanih. Knjigo dopolnjujeta kronologija pomemnejših dogodkov povezanih z izbrisom in krajše poročilo o kršitvah pravic izbrisanih, ki ga je njihov zagovornik Matevž Krivic posredoval komisarju Sveta Evrope za človekove pravice ob njegovem obisku v Sloveniji maja 2003.

Kazalo
Vlasta Jalušič
Organizirana nedolžnost

Jasminka Dedić
Diskriminacija v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva

Jelka Zorn
Politike izključevanja v nastajanju slovenske državnosti

Kronologija izbrisa

Matevž Krivic
Post scriptum