Raziskovalno poročilo

Državljanstvo EU – vir legitimnosti evropske integracije?

Raziskava je skušala presoditi, kako se koncept državljanstva Unije umešča v iskanje rešitev za odpravljanje primanjkljaja legitimnosti. Začenja s presojanjem razlogov, zakaj so se na evropski ravni odprla vprašanja zagotavljanja legitimnosti, nadaljuje z umeščanjem koncepta državljanstva v kontekst problema legitimnosti, preiskuje razloge, zakaj je aktivacija državljana EU počasna in težka ter na koncu presoja možne institucionalne pobude za nadgradnjo koncepta.

Raziskava v okviru projekta raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 2002.