Evro in slovenska podjetja

Evro in slovenska podjetja

Avtorica, študentka Ekonomske fakultete, je pod mentorstvom prof. dr. Andreja Kumarja raziskovala, kaj pomeni uvedba evra za slovenska podjetja, koliko ta že razmišljajo o evru, koliko se naj pripravljajo in kako nova valuta nanje vpliva.

Kazalo
Predgovor – Evro v procesih globalizacije in vključevanja v Evropsko unijo

Dileme, povezane z evrom
Pravna podlaga in značilnosti evra
Upravičenost uvedbe evra
Grožnje stabilnosti zunanje vrednosti evra
Kakšne vrednosti prinaša evro?
Pričakovanja in uporaba evra

Uvod

Od zamisli do nove valute
Razvoj denarne unije – načrti in sporazumi
Evro v gospodarstvu in politiki

Uvajanje nove valute
Evro v podjetjih držav EMU
em>Nova valuta kot protiutež ameriškemu dolarju
Evro in notranji trg
Vpliv evra na posamezne trge
Prednosti in stroški uvedbe evra za podjetja država članic EMU
Spremembe in prilagoditve na ključnih področjih

Slovenija na poti v EU
Pravno formalni pogoji sodelovanja
Posebnosti pogajalskih stališč
Slovensko gospodarstvo in konvergenčni kriteriji
Evropska komisija o pripravljenosti Slovenije za vstop v EU

Slovenska podjetja in Evro
Spremembe in prilagoditve na ključnih področjih poslovanja
Vpliv evra na poslovanje izbranih podjetij
Revoz in raba evra
Iskra Avtoelektrika in raba evra

Raziskava o vplivih Evra na slovenska podjetja
Pomen tujih trgov in trga EU
Vpliv evra na poslovanje v slovenskih podjetjih

Zaključek
Opombe
Literatura in viri