boys-in-care_prirocnik_SLO

Priročnik / Fantje v skrbstvenih poklicih

V okviru mednarodnega projekta Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev smo razvili priročnik, ki naslavlja spolne stereotipe v izobraževalnih in poklicnih izbirah mladih. Priročnik prinaša številne metode, pripomočke in orodja, ki lahko učiteljem in učiteljicam, kariernim svetovalcem in svetovalkam, strokovnim in mladinskim delavkam in delavcem pomagajo pri za spol občutljivem kariernem svetovanju in tudi širše, pri preseganju spolnih stereotipov med mladimi, tudi tistih, ki se nanašajo na moškost. Priročnik je dostopen na tem spletnem naslovu.

Strategije za preseganje spolnih stereotipov v izobraževalnih in poklicnih izbirah spodbujajo  predvsem dekleta za izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (t.i. STEM sektor). To je zelo pomembno, saj so ta področja dela še vedno zelo spolno segregirana. Vendar visoka spolna segregacija je tudi v sektorju izobraževanja, zdravja in socialnega varstva (t.i. EHW sektor), v poklicih kot so bolničar, strežnik, socialna oskrbovalka, zdravstveni tehnik, negovalka, vzgojitelj v vrtcih, učitelj v nižjih razredih osnovne šole, socialna delavka. V povprečju je v Evropski uniji v teh poklicih zaposlenih med 10 in 20 % moških, v Sloveniji pa 15 % v zdravstveni negi, 3 % kot vzgojitelji v vrtcu, 5 % kot bolničarji in medicinski bratje v domovih starejših ter 2 % kot socialni oskrbovalci starejših na domu. Tudi v teh poklicih se fantje soočajo s spolnimi stereotipi, da je to  ‘žensko delo’, vendar posebnih strategij, ki bi fantom predstavile te poklice na spolno nestereotipen način in jih podprle v odločitvi zanje, se do sedaj v Sloveniji še niso uveljavile.

Spolno segregiran trg dela okrepi spolne stereotipe, kaj se spodobi za žensko in kaj za moškega, to pa omejuje mlade ljudi, da bi se svobodno odločali za izobraževanje in poklic. Značilno je, da so v feminiziranih poklicih pogoji dela in plačilo slabši, to pa tudi okrepi ekonomsko neenakost moških in žensk. Raziskave kažejo, da pomanjkanje delovne sile bistveno bolj prizadene spolno segregirane kot pa spolno nevtralne poklice. Vse to so razlogi, da je preseganje spolnih stereotipov pomemben družbeni cilj, k njemu pa lahko prispeva spolno občutljivo karierno svetovanje.