journal-of-european-social-policy-journal-subscription-06-Dec-2019

Članek / Multi-local and cross-border care loops: Comparison of childcare and eldercare policies in Slovenia

Majda Hrženjak, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, je v Journal of European Social Policy, SAGE Journals objavila članek z naslovom Multi-local and cross-border care loops: Comparison of childcare and eldercare policies in Slovenia, v katerem primerja sistema varstva otrok in skrbi za stare. V analizi med drugim pokaže, da neadekvatnost države v sistemu skrbi za stare povzroča intenzivne, večsmerne in raznolike skrbstvene migracije v Sloveniji: 1. sistematično rekrutacijo skrbstvenih delavk iz držav nekdanje Jugoslavije v institucionalno oskrbo in oskrbo na domu v Sloveniji; 2. skrbstveno emigracija starih v institucionalno oskrbo v sosednjo Hrvaško; 3. delovno emigracija skrbstvenih delavk iz slovenskih skrbstvenih organizacij (domov za stare, zavodov za oskrbo na domu) v sosednji Italijo in Avstrijo.

Članek je dostopen TUKAJ.