porocilo_slo-370x278

Poročilo / Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Po izvedbi empirične raziskave na Hrvaškem in v Sloveniji je bilo pripravljeno „Končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji“, ki so ga pripravili_e Slađana Aras Kramar, Marko Turk in Katarina Vučko.

Avtorji v poročilu predstavljajo raziskovalno metodo in v drugem delu rezultate raziskave, ki sledijo strukturi Uredbe o dedovanju. Regulativno predstavitev Uredbe dopolnjujejo sodna praksa Sodišča Evropske unije in citati sodelujočih pravnih praktikov o izkušnjah na določenih področjih uporabe uredbe.

V prvi fazi raziskave, v maju in juniju 2019, so bili opravljeni intervjuji, v katerih je sodelovalo petnajst hrvaških in petnajst slovenskih pravnih praktikov (sodniki, notarji in odvetniki).

V drugi fazi raziskave julija in septembra 2019 so bile v vsaki od sodelujočih držav organizirane tri fokusne skupine s sodniki, odvetniki in notarji ter ena skupna fokusna skupina.

Glavni namen empirične raziskave je preučiti stanje izvajanja Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji, analizirati in razpravljati o odprtih vprašanjih, oblikovati smernice za lažje skladno izvajanje in pripraviti priporočila za morebitne prihodnje spremembe njene uporabe v praksi, tako v obeh državah. in na ravni EU.