MEDIJI IN SPOL_NASLOVNICA

Knjiga / Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti

Izšla je knjiga Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti (ur. Mojca Pajnik in Breda Luthar, FDV, 2019, 224 strani).

Knjiga preučuje procese spolne diferenciacije v medijih na primeru analize televizije v Sloveniji. Izhodiščni spoznanji sta, da je spolno diferenciacijo potrebno misliti na stičišču razredne razslojenosti in hierarhične spolne strukturiranosti družb novega kapitalizma, ter da spol ne obstaja sam po sebi, pač pa vedno sovpada z razredno, etnično, kulturno umeščenostjo. Knjiga je utemeljena na večnivojski analizi, ki vključuje presek makrostruktur digitalnega kapitalizma in specifik medijskih politik, mezoorganizacijske ravni medijskih institucij in mikroravni ritualnega konstruiranja novinarskih konvencij in njihove uspoljenosti.

Knjigo lahko naročite v spletni knjigarni https://knjigarna.fdv.si/