raziskati medijsko lastništvo v državah jugovzhodne Evrope in novih članicah Evropske unije iz srednje in vzhodne Evrope s poudarkom na zakonskih okvirih in mehanizmih izvajanja zakonskih določil, privatizaciji, lastniški strukturi osrednjih medijev in vplivu lastništva na pluralizem in neodvisnost medijev.

Medijsko lastništvo. Vpliv lastništva na pluralizem in neodvisnost medijev v Sloveniji in drugih post-socialističnih evropskih državah

Knjiga vsebuje regionalni pregled in poročilo o Sloveniji in je eden od rezultatov regionalnega raziskovalnega in zagovorniškega projekta, ki ga je Mirovni inštitut v okviru Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) vodil od julija 2003 do junija 2004. Namen projekta je bil raziskati medijsko lastništvo v državah jugovzhodne Evrope in novih članicah Evropske unije iz srednje in vzhodne Evrope s poudarkom na zakonskih okvirih in mehanizmih izvajanja zakonskih določil, privatizaciji, lastniški strukturi osrednjih medijev in vplivu lastništva na pluralizem in neodvisnost medijev. Regionalni pregled temelji na poročilih lokalnih raziskovalcev, ki so pripravili poročila o stanju v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Kosovu, v Latviji, Litvi, Makedoniji, Moldaviji, Črni Gori, na Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slovaškem in v Sloveniji.