Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 03

Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 03

Tretje Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti obravnava vprašanje strpnosti v slovenskem javnem diskurzu. Nedvomno je, da so ti primeri, ki nikakor niso osamljeni, očitni. Vsako leto, odkar izhaja Poročilo, je bila kot osrednja izpostavljena ena ‘zgodba o nestrpnosti’. To dokumentirata tako prejšnji dve številki kot tudi ta. Nekatere zgodbe iz prejšnjih številk se nadaljujejo, nekatere so postale dokument tistega obdobja, spet druge so izpostavljene prvič. Tako tudi tokratni primeri poskušajo zajeti aktualne primere nestrpnosti v letu 2003, hkrati pa tudi teme, ki so širše in ne tako časovno zamejene, pa vendar tesno povezane z vprašanjem nestrpnosti.

Kazalo

Uvodnik
“Dobro” življenje

Študije

Srečo Dragoš
Islamofobija na Slovenskem

Roman Kuhar
Pravična in nepravična diskriminacija

Borut Mekina
Izbrisani, prvi polčas: odločna zmaga desnice

Brankica Petković
Ne le sosedje, tudi najboljši sosed ne mara Romov

Nataša Velikonja
Svojat proti neoliberalnemu konsenzu

Hajrudin Hromadžić
On-line forumi: dekonstrukcija elektronskega demokratičnega utopizma, primer Mladina

Mojca Pajnik
Kanonizacija javnega mnenja

Alenka Spacal
Umetnice: “lepe”, “nežne” in “intuitivne”

Tonči A. Kuzmanić
Kaj (ne)strpnost je in kako jo lahko kot koncept uporabljamo/zlorabljamo?

Dokument

Voltaire
Toleranca