mezdno-delo

Knjiga / Mezdno delo. Kritika teorij prekarnosti

Pri založbi Sophia je izšla nova knjiga Maje Breznik z naslovom Mezdno delo. Kritika teorij prekarnosti. “Teorije prekarnosti so naredile spoznavni obrat v ideologijah fleksibilnosti. Njihov dosežek je bil, da so zamenjale zorni kot menedžmenta z zornim kotom delavstva. A ker so se dolgo borile v ideološkem polju nasprotnika, jih je treba očistiti lažnega radikalizma in moralizma. Knjiga Mezdno delo si prizadeva, da s kritičnim branjem loči znanstveno »fantastiko« od znanstvenega raziskovanja. Rezultat, do katerega lahko pridemo s takim branjem, je izluščenje konceptov razredne sestave, soizkoriščanja, presežnega izkoriščanja in nesvobodnega mezdnega dela. Ti skupaj pomagajo pojasniti pomembno protislovje sedanjosti: da se lahko svoboda kapitalistov, ki temelji na sposobnosti akumuliranja kapitala, ohranja samo še z nesvobodo tistih, ki ustvarjajo vrednost.” (Predstavitev z zadnje strani platnice, 2021)