Migracije-globalizacija-Evropska unija

Migracije-globalizacija-Evropska unija

Mobilnost je ena temeljnih značilnosti sodobnega obdobja, ki ga zarisujejo predvsem procesi ekonomske, politične, družbene in kulturne globalizacije. V knjigi se z različnih zornih kotov posvečamo ključnim obeležjem migracijskih dogajanj, zlasti perspektivam in možnostim za humane migracijske politike, ki morajo temeljiti na spoštovanju človekovih pravic, zavzemanju za družbeno kohezijo, vrednotah solidarnosti in skrbi za sočloveka ter spoštovanju različnosti. Uvodnim razmislekom urednic sledijo teksti Simone Zavratnik Zimic, Bogomirja Kovača, Romane Bešter, Silve Mežnarić in Aleša Drolca. Posamezni avtorji reflektirajo aktualno evropskost migracijskih politik, prav tako različna lokalna okolja, s poudarkom na slovenskem primeru.

Kazalo
Mojca Pajnik in Simona Zavratnik Zimic
Predgovor: Med globalnim in lokalnim v sodobnih migracijah

Simona Zavratnik Zimic
Trdnjava Evropa ali odprta Evropa? Izzivi za države “Schengenske periferije”

Bogomir Kovač
Globalizacija, migracijski tokovi in ekonomski razvoj na obrobju slovenskih migracijskih dilem

Romana Bešter
Politike vključevanja priseljencev v večinsko družbo

Silva Mežnarić
Prisilne migracije v letu 2002: zapuščina devetedesetih

Aleš Drolc
Imigranti med evropsko migracijsko politiko in posebnostmi prostora