Revolucija, Zbornik 1. letnika DPU

Revolucija, Zbornik 1. letnika DPU

“Revolucija v tem kontekstu torej najprej pomeni poskus, da bi omogočili vrnitev želji po mišljenju – ki pa si je, vsaj kar zadeva modernega človeka, žal ni mogoče predstavljati brez ideje ali “horizonta” (kot bi temu rekla Blochova generacija) revolucije. Skratka, eden ključnih ciljev ostaja tak, kakršen je bil v 80-ih: ohranitev politike, in sicer v dokaj širokem razponu razumevanja politike kot političnega mišljenja in političnega delovanja pa tudi in predvsem kot politične enkaosti! In zakaj? Preprosto zato, ker je prav politika (tudi zato govorim o antipolitiki) in sicer politika v pomenu političnega mišljenja, delovanja in tudi politične enakosti, “tisto”, kar je bilo v devetdesetih marginalizirano, izključeno, poraženo, če hočete, oziroma žrtvovano na domačijskem in družbotvornem oltarju očetnjave.” (Tonči Kuzmanić, Kontrauniverza, revolucija in politika, iz 1. zbornika DPU)

Kazalo
Tonči Kuzmanić
Rehabilitacija politike kot redefinicija revolucije

Marko Brecelj
Osvobojena ozemlja, ko je revolucija spet daleč

Vlasta Jalušič
Žametne revolucije in izginjanje politike v postsocializmu

Jože Vogrinc
Iztok Saksida – Sax

Oto Luthar
Vest in moč: O posedovanju preteklosti in
napovedovanju prihodnosti postkomunistične slovenije

Jože Vogrinc
Drage poslušalke in spoštovani gledalci: http!
(O nenehnem revolucioniranju komunikacijskih tehnologij)

Lev Kreft
Zmaga nad soncem