Raziskovalno poročilo

Manjšinski mediji na Madžarskem in v Sloveniji: primerjalna analiza

Študija je razdeljena na tri dele. Prvi ponuja pregled manjšinskih skupin glede na številčnost, geografski in družbeno-ekonomski položaj. Drugi del članka predstavi manjšinske medije in pravne in institucionalne okvirje, v katerih delujejo. Tretji del je posvečen mehanizmom financiranja manjšinskih medijev.

Raziskava v okviru projekta raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 2002.