Postfordizem. Razprave o sodobnem kapitalizmu

Postfordizem. Razprave o sodobnem kapitalizmu

Knjiga je rezultat teoretskega dela, ki sega v leto 2004, ko je Delavsko-punkerska univerza (DPU) organizirala letnik na temo postfordizma. Serija predavanj, diskusij in bralnih krožkov je postavila kritične smernice za pretresanje tematike, ki je malodane izginila z univerzitetnega, pa tudi s širšega medijskega horizonta. V nasprotju s prevladujočo ideološko sintezo keynesianizma in neoliberalizma so diskusije DPU o postfordizmu reafirmirale kritiko politične ekonomije in se spoprijemale z dediščino in reaktualizacijo misli Karla Marxa. Postfordistični teoretiki s svojimi raziskavami spodbujajo živahne polemike, ki postavljajo pod vprašaj nekatere samoumevne koncepte ekonomskih in kulturnih študij. Knjiga vsebuje nekaj prirejenih zapisov predavanj iz osmega letnika DPU, hkrati pa smo v njo uvrstili še nekaj drugih avtorjev, ki so usmerili kritične konice na obstoječe šole postfordizma.