plakat_prihodnost javinh medijev

Članek / Premisleka o prihodnosti javnih medijev

V zborniku Premisleki o prihodnosti javnih medijev, ki je nastal na pobudo Katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, avtorice in avtorji kritično analizirajo poskuse političnega podrejanja medijev v Sloveniji in podpirajo prizadevanja za razvoj javnih medijev. Med avtoricami so tudi Brankica Petković, ki je s Sandro B. Hrvatin prispevala premislek pod naslovom Javni medij kot varuh javnega interesa, in Mojca Pajnik s prispevkom Javna radiotelevizija – branik pred zdrsom v avtoritarizem.

Zbornik je prosto dostopen na spletni strani založbe FDV: Premisleki o prihodnosti javnih medijev