Resilience research 2 regional overview corr 3 March 2021

Poročilo / Primerjalni pregled sovražnih narativov na zahodnem Balkanu in v Turčiji

Primerjalni pregled sovražnih narativov na Zahodnem Balkanu in v Turčiji je rezultat raziskav, izvedenih leta 2020 v okviru projekta  ODPOR – Civilna družba na Zahodnem Balkanu in v Turčiji za svobodne medije brez dezinformacij in sovražnega govora  v sedmih državah –Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Mirovni inštitut je vodil in usmjerjal raziskavo s timom raziskovalcev_k v obravnavanih državah. Raziskovali smo pojav na sovraštvu, dezinformacijah in propagandi zasnovanih modelov medijev in komuniciranja.

V zaključku regionalni pregled ugotavlja, da sovražne narative in dezinformacije ne bi smeli jemati zlahka. V pripovednih strategijah, razkritih tako v medijih kot v uporabniških vsebinah, vidimo jasne značilnosti rasizma, nacionalizma in nestrpnosti do drugačnosti,  mizigonije ter označevanja nasprotovanja za veleizdajo. Pregled ugotavlja, da v celotni regiji sovražni narativi povečujejo polarizacijo, podžigajo obstoječe politične spopade in sovražnost.

Vsebine sovražnih narativov so podobne v celotni regiji, odražajo zgodovinsko znano negativno označevanje Drugega. Nekatere medijske platforme neposredno ustvarjajo in širijo sovražne narative in dezinformacije, druge pa prispevajo k negativni predstavi Drugega, večinoma z osredotočanjem na negativne dogodke, z objavljanjem posplošenih izjav in opuščanjem drugačnih pogledov. V obeh primerih mediji sodelujejo v spirali dezinformacij in sovraštva, podpihujejo izkrivljena stališča in negativne občutke, ugotavlja pregled.

Sovražni narativi se v komentarjih uporabnikov stopnjujejo, prežemajo jih ksenofobična čustva, stigmatizacija, predsodki in sovražnost, ki jih širijo politični boti in del splošne javnosti. Čeprav sovražni narativi, opredeljeni v tem pregledu raziskovalnih študij niso novi, skrb zbujajoče je, da so vse bolj normalizirani. Namesto da bi sovražni narativi naleteli na obsodbo, so pogosto instrumentalizirani za politične kampanje in vedno bolj obravnavani kot običajni del javne razprave.

Regionalni pregled vsebuje tudi vrsto predlogov za ukrepe za zoperstavljanje sovražnim narativom in njihovi normalizaciji.

Rezultate raziskave smo predstavili v  e-publikacijah:

šest nacionalnih poročil, objavljenih konec 2020,
regionalni komparativni pregled ‘Hate Narratives in the Western Balkans and Turkey‘, avtoric Sandre B. Hrvatin, Brankice Petković in Sanele Hodžić, marec 2021,
e-knjiga z istim naslovom ‘Hate Narratives in the Western Balkans and Turkey‘, ki združuje regionalni pregled in šest nacionalnih poročil.

Elektronske publikacije so dostopne na spletni strani regionalne mreže SEENPM, ki je hkrati koordinator regionalnega projekta.