citizenship as a challenge

Poglavje / Izumljanje državljanstva (Inventing Citizenship)

Pri mednarodni založbi Brill je izšla knjiga z naslovom Državljanstvo kot izziv (Citizenship as a Challenge: Dimensions of an Evolving Process), ki iz različnih zornih kotov in teoretičnih postulatov premišljuje vedno aktualno vprašanje državljanstva. Zbirko tekstov sklene tekst Lane Zdravković Izumljanje državljanstva (Inventing Citizenship), ki državljanstvo premišljuje kot dvoumni koncept, ki variira med emancipatorno in ekskluzivno kategorijo. Tekst zagovarja koncept državljanstva kot aktivno politično delovanje vseh v javni sferi in kot koncept, ki se mora nenehno prilagajati ljudem in ne obratno. Tako predstavlja fundamentalno etično zahtevo v imenu radikalne politike enakosti. Dizajniranje koncepta državljanstva je tako zasnovano ne kot zaključeni status temveč kot proces, ki predpostavlja prakso in aktivnost. Tako razumljen koncept državljanstva je vedno v nastajanju.